ar KLAUZULA INFORMACYJNA – SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 (DOWÓZ) - Gmina Garbatka Letnisko - Elektroniczny Urząd (c) Wójt Teresa Fryszkiewicz

KLAUZULA INFORMACYJNA – SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 (DOWÓZ)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Gmina Garbatka-Letnisko (ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, tel. 48 62 10 194).
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane będą przetwarzane w celu zapewnienia transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV2 osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc (zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2021 r., znak: WNP-III.021.1.2021).
 • Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. c tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora w związku z:

- art. 11 ust. 1 pkt 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.;

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.);

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów przez okres 10 lat.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 • Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych (w przypadkach prawem przepisanych);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3, a tym samym – niewykonanie obowiązku nałożonego przez przepis prawa.
 • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Kamera online - Bociany Molendy

Kalendarium

czerwiec, 2024
PnWtŚrCzPtSbNd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Wideo - wydarzenia

102. rocznica bitwy pod Laskami i Anielinem

Nasze projekty