ar Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Gmina Garbatka Letnisko - Elektroniczny Urząd (c) Wójt Teresa Fryszkiewicz

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Urząd Gminy Garbatka – Letnisko informuje mieszkańców, że na terenie oczyszczalni ścieków w Bąkowcu funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Punkt ten czynny jest w każdą sobotę w godz. 9.00-12.00. Mieszkańcy gminy mogą dostarczać nieodpłatnie posegregowane odpady komunalne, których wykaz określony jest w regulaminie.

Firmą obsługującą PSZOK jest Konsorcjum firm:

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EKO-ESTETYKA" Małecki Spółka Jawna
  z siedzibą w Radomiu ul. Starokrakowska 137 - Lider Konsorcjum;
 2. "EKOLA" Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ul. 1905 Roku 47, lok. 14 - Partner Konsorcjum

reprezentowanym przez  - Pełnomocnika Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EKO-ESTETYKA" Małecki Spółka Jawna z siedzibą w Radomiu ul. Starokrakowska 137,  w imieniu którego działa Mariusz Małecki - Dyrektor.

 

REGULAMIN 

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

Zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Bąkowcu

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych położonych na terenie gminy Garbatka-Letnisko.

 

 1. PSZOK czynny jest w każdą sobotę w godz. 9:00 do 12:00.
 1. Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady:
  1. odpady wielkogabarytowe (szafa, stół, kanapa, wykładzina, dywan, itp.),
  2. odpady niebezpieczne (opakowania po substancjach niebezpiecznych: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, aerozole, odczynniki fotograficzne, środki do konserwacji drewna i metalu, środki ochrony roślin, świetlówki, żarówki, itp.)
  3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub baterie,
  4. zużyte opony (zużyte opony motocyklowe i samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,
  5. papier i tektura (gazety, prospekty, papier do pisania, papier ksero, zeszyty, książki, torebki plastikowe, kartony, pudełka, tekturę),
  6. szkło – (odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła, szklane butelki po sokach, alkoholu, słoiki, itp.),
  7. odpady budowlane i rozbiórkowe (stanowiące odpady komunalne powstałe przy robotach niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia)
  8. popiół (popioły z palenisk domowych),
  9. tworzywa sztuczne, (butelki po napojach, plastikowe opakowania po kosmetykach, środkach czystości, worki, reklamówki, inne folie,
  10. opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach, mleku, itp.)
  11. metale (drobny złom żelazny, metale kolorowe, kapsle, puszki itp.)
  12. zużyte baterie i akumulatory
  13. przeterminowane leki i chemikalia,
  14. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
   w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
   w szczególności igieł i strzykawek
  15. odzież i tekstylia.
 1. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
 1. Opakowania po substancjach niebezpiecznych powinny być oryginalnymi opakowaniami producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety.
 1. Przyjęcia odpadów dokonuje tylko upoważniony pracownik PSZOK.
 1. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów i czystości.
 1. Przyjmując odpady od danej osoby obsługa PSZOK spisuje dane przekazującego odpad (imię i nazwisko, adres nieruchomości, z której pochodzi odpad).
 1. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo zażądać do wglądu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie gminy w tym potwierdzenia uiszczenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 1. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
  1. zmieszane odpady komunalne,
  2. zmieszane odpady budowlane,
  3. odpady zawierające azbest,
  4. nieoznaczone odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacji,
  5. szyby samochodowe i części samochodowe,
  6. szkło zbrojone i hartowane,
  7. materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, styropian (z wyjątkiem styropianu zabezpieczającego wyroby AGD, RTV itp.),
  8. gruz,
  9. odpady o konsystencji płynnej i sypkiej w opakowaniach nieszczelnych.
 1. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów
  w przypadku:
  1. stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów przyjmowanych do PSZOK,
  2. stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
  3. niespełnienia przez odpad innych wymogów określonych w Regulaminie.
 1. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zamieszkałych zapewniają we własnym zakresie i na koszt własny.
 1. Przywieziony odpad powinien być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne przeniesienie odpadu do urządzeń znajdujących się na terenie PSZOK przez dostarczającego odpad, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu. Rozładunek zapewnia właściciel nieruchomości dostarczający odpad.
 1. Pracownik PSZOK przy braku możliwości sklasyfikowania przywiezionego odpadu odmawia przyjęcia odpadu do PSZOK.
 1. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie określonych rodzajów odpadów może zostać okresowo wstrzymane.
 1. W przypadku konieczności wstrzymania przyjmowania określonych rodzajów odpadów komunalnych w wyznaczonym dniu z powodu większej ilości dostarczonych odpadów i braku miejsca w PSZOK, prowadzący PSZOK przyjmie odpady
  w dodatkowym terminie.
 2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów
  z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy
  w zakresie gospodarowania odpadami.
 3. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, wymienionych w pkt. 2, jeżeli ich ilości wskazują na to, że nie zostały wytworzone
  w gospodarstwie domowym lub nie są odpadami zebranymi selektywnie.
 4. Oddający odpady do punktu selektywnej zbiórki:
  1. wskazuje adres nieruchomości, z której pochodzą dostarczone do punktu odpady,
  2. ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub pracowników obsługi punktu
  3. w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.
 5. Wójt Gminy Garbatka-Letnisko podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wykaz odbieranych w nim rodzajów odpadów oraz terminy i godziny jego funkcjonowania.

Kamera online - Bociany Molendy

Kalendarium

czerwiec, 2024
PnWtŚrCzPtSbNd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Wideo - wydarzenia

102. rocznica bitwy pod Laskami i Anielinem

Nasze projekty