ar Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 24/2023

WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 3 marca 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI/255/22 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 31 października 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, zarządza się, co następuje:

  • 1
  1. Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

  • 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Współpracy Zewnętrznej.

  • 3

 Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 publikuje się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko,

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                           Wójt

                                                                  Teresa Fryszkiewicz

 

 

Ogłoszenie

02-03-2023 Olga

Kamera online - Bociany Molendy

Kalendarium

kwiecień, 2024
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
6789101112

Wideo - wydarzenia

102. rocznica bitwy pod Laskami i Anielinem

Nasze projekty