ar Protokół z konsultacji
Protokół z konsultacji

 

Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

 1. Przedmiot konsultacji.
  W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.), Wójt Gminy Garbatka-Letnisko w dniu 4 sierpnia 2022 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”.
 1. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.
  Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.
 1. Termin konsultacji. 
  Konsultacje przeprowadzono w terminie od 07.08.2023 r. do 31.08.2023 r. w oparciu o Uchwałę Nr XI/58/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 05 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Garbatka-Letnisko w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Kierownik Referatu Współpracy Zewnętrznej.
 1. Konsultacje odbyły się poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
  w Urzędzie wraz z informacją o możliwości składania uwag i opinii dotyczących projektu Programu w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej na formularzu będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia
  Nr 70/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”.
 1. W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu Programu.
 1. Konsultacje uważa się za przeprowadzone bez wniesienia uwag.

 

  

WÓJT           

Teresa Fryszkiewicz

Garbatka-Letnisko, dnia 06 września 2023 r.

Kamera online - Bociany Molendy

Kalendarium

czerwiec, 2024
PnWtŚrCzPtSbNd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Wideo - wydarzenia

102. rocznica bitwy pod Laskami i Anielinem

Nasze projekty