ar Zaproszenie na Sesję Rady Gminy
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że dnia 7 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 9:00 w budynku po byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się
XLIX Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
 5. Raport o stanie Gminy Garbatka-Letnisko w roku 2022:
 6. debata nad raportem,
 7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko wotum zaufania.
 8. Przedłożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2022
  i sprawozdania finansowego.
 9. Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
  za rok 2022.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022 i sprawozdaniem finansowym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z wykonania budżetu za 2022 rok i sprawozdania finansowego.
 12. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2022.
 13. Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2023-2038.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/24/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej 450269W.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/240/22 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i potwierdzenia sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.
 21. Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2022
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Mazur

Kamera online - Bociany Molendy

Kalendarium

lipiec, 2024
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011

Wideo - wydarzenia

102. rocznica bitwy pod Laskami i Anielinem

Nasze projekty