ar ZARZĄDZENIE Nr 32/2023
ZARZĄDZENIE  Nr  32/2023

ZARZĄDZENIE Nr 32/2023
WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO
z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1.Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2023 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2.Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.garbatkaletnisko.pl;
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko;
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko: www.garbatkaletnisko.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Współpracy Zewnętrznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT
/-/Teresa Fryszkiewicz

27-03-2023 Olga

Kamera online - Bociany Molendy

Kalendarium

lipiec, 2024
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011

Wideo - wydarzenia

102. rocznica bitwy pod Laskami i Anielinem

Nasze projekty