ar ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

ZARZĄDZENIE Nr  70/2023

WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 4 sierpnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 5a ust 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) oraz Uchwały
Nr XI/58/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 05 września 2011 r. w sprawie   szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa  miejscowego Gminy Garbatka-Letnisko w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej  tych organizacji zarządzam, co następuje:

§1

 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”.
 2. Projekt Programu (załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia) wraz z informacją
  o konsultacjach zamieszczony zostanie:
 1. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii nt. projektu Programu.

§2

Czas trwania konsultacji: od 07.08.2023 r. do 31.08.2023 r.

§3

 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu Programu.
 2. Propozycje zgłaszania opinii wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2 korzystając z załączonego formularza (załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia) i złożyć w następujący sposób:
  1. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko,  

  2.  wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko,

  3. przesłać pocztą elektroniczną na adres urzad@garbatkaletnisko.pl wpisując w   tytule „Program współpracy na 2024 r.”

 1. Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego
  projektu programu.
 2. Wyniki konsultacji maja charakter opiniodawczy, nie są wiążące dla Wójta Gminy
  Garbatka-Letnisko.

§4

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

§5

  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§6

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                          WÓJT           

                                                                                              Teresa Fryszkiewicz

 

Załącznik nr 1  Program

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46626/wiadomosci/700792/files/zalacznik_nr_1.pdf

Załącznik nr 2  Formularz

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46626/wiadomosci/700792/files/zalacznik_nr_2.pdf

Kamera online - Bociany Molendy

Kalendarium

lipiec, 2024
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011

Wideo - wydarzenia

102. rocznica bitwy pod Laskami i Anielinem

Nasze projekty